DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke MAJENE LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke MAJENE Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke MAJENE ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Banggae62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Banggae
Majene49,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Majene
Malunda62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Malunda
Pamboang62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Pamboang
Sendana62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Sendana

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke MAJENE Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke MAJENE ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Banggae53,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Banggae
Majene42,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Majene
Malunda53,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Malunda
Pamboang53,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Pamboang
Sendana53,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Sendana

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke MAJENE Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke MAJENE ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
# Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke MAJENE BELUM TERSEDIA #