DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke KAUR LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke KAUR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke KAUR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kaur35,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kaur
Kaur Selatan35,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kaur Selatan
Kaur Tengah35,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kaur Tengah
Kaur Utara35,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kaur Utara
Kinal44,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kinal
Maje44,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Maje
Nasal44,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Nasal
Tanjung Kemuning44,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Tanjung Kemuning

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke KAUR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke KAUR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kaur30,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kaur
Kaur Selatan30,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kaur Selatan
Kaur Tengah30,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kaur Tengah
Kaur Utara30,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kaur Utara
Kinal38,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kinal
Maje38,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Maje
Nasal38,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Nasal
Tanjung Kemuning38,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Tanjung Kemuning

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke KAUR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke KAUR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
# Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke KAUR BELUM TERSEDIA #