DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke DOGIYAI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke DOGIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke DOGIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kamu125,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kamu
Kamu Selatan157,000 /kg8 - 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kamu Selatan
Kamu Timur157,000 /kg8 - 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kamu Timur
Kamu Utara157,000 /kg8 - 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kamu Utara
Sukikai157,000 /kg8 - 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Sukikai
Sukikai Selatan157,000 /kg8 - 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Sukikai Selatan

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke DOGIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke DOGIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kamu107,000 /kg8 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kamu
Kamu Selatan134,000 /kg10 - 12Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kamu Selatan
Kamu Timur134,000 /kg10 - 12Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kamu Timur
Kamu Utara134,000 /kg10 - 12Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kamu Utara
Sukikai134,000 /kg10 - 12Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Sukikai
Sukikai Selatan134,000 /kg10 - 12Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Sukikai Selatan

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke DOGIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke DOGIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
# Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke DOGIYAI BELUM TERSEDIA #