DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke CIMAHI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke CIMAHI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke CIMAHI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Cimahi10,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Cimahi
Cimahi Selatan10,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Cimahi Selatan
Cimahi Tengah10,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Cimahi Tengah
Cimahi Utara10,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Cimahi Utara

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke CIMAHI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke CIMAHI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Cimahi9,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Cimahi
Cimahi Selatan9,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Cimahi Selatan
Cimahi Tengah9,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Cimahi Tengah
Cimahi Utara9,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Cimahi Utara

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke CIMAHI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke CIMAHI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Cimahi19,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Cimahi
Cimahi Selatan19,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Cimahi Selatan
Cimahi Tengah19,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Cimahi Tengah
Cimahi Utara19,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Cimahi Utara