DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke BALIKPAPAN LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke BALIKPAPAN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke BALIKPAPAN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Balikpapan36,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Balikpapan
Balikpapan Barat36,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Balikpapan Barat
Balikpapan Selatan36,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Balikpapan Selatan
Balikpapan Tengah36,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Balikpapan Tengah
Balikpapan Timur36,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Balikpapan Timur
Balikpapan Utara36,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Balikpapan Utara

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke BALIKPAPAN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke BALIKPAPAN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Balikpapan31,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Balikpapan
Balikpapan Barat31,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Balikpapan Barat
Balikpapan Selatan31,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Balikpapan Selatan
Balikpapan Tengah31,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Balikpapan Tengah
Balikpapan Timur31,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Balikpapan Timur
Balikpapan Utara31,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Balikpapan Utara

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke BALIKPAPAN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke BALIKPAPAN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Balikpapan45,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Balikpapan
Balikpapan Barat45,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Balikpapan Barat
Balikpapan Selatan45,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Balikpapan Selatan
Balikpapan Tengah45,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Balikpapan Tengah
Balikpapan Timur45,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Balikpapan Timur
Balikpapan Utara45,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Balikpapan Utara