DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke BADUNG LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke BADUNG Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke BADUNG ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Abiansemal29,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Abiansemal
Jimbaran20,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Jimbaran
Kuta20,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kuta
Legian20,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Legian
Menguwi26,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Menguwi
Ngurah Rai20,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Ngurah Rai
Nusa Dua20,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Nusa Dua
Petang29,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Petang
Sanur20,000 /kg1 - 2Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Sanur

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke BADUNG Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke BADUNG ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Abiansemal29,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Abiansemal
Jimbaran17,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Jimbaran
Kuta17,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kuta
Legian17,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Legian
Menguwi23,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Menguwi
Ngurah Rai17,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Ngurah Rai
Nusa Dua17,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Nusa Dua
Petang29,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Petang
Sanur17,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Sanur

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke BADUNG Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke BADUNG ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Jimbaran26,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Jimbaran
Kuta26,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Kuta
Legian26,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Legian
Ngurah Rai26,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Ngurah Rai
Nusa Dua26,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Nusa Dua
Sanur26,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Sanur