DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke TUBAN LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke TUBAN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke TUBAN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bancar13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bancar
Bangilan13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bangilan
Grabagan13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Grabagan
Jatirogo13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jatirogo
Jenu13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jenu
Kenduruan13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kenduruan
Kerek13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kerek
Merakurak13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Merakurak
Montong13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Montong
Palang13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Palang
Parengan13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Parengan
Plumbang13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Plumbang
Rengel13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Rengel
Semanding13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Semanding
Senori13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Senori
Singgahan13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Singgahan
Soko13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Soko
Tambakboyo13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tambakboyo
Tuban10,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tuban
Widang13,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Widang

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke TUBAN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke TUBAN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bancar12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bancar
Bangilan12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bangilan
Grabagan12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Grabagan
Jatirogo12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jatirogo
Jenu12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jenu
Kenduruan12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kenduruan
Kerek12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kerek
Merakurak12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Merakurak
Montong12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Montong
Palang12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Palang
Parengan12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Parengan
Plumbang12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Plumbang
Rengel12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Rengel
Semanding12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Semanding
Senori12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Senori
Singgahan12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Singgahan
Soko12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Soko
Tambakboyo12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tambakboyo
Tuban9,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tuban
Widang12,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Widang

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke TUBAN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke TUBAN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bancar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bancar
Bangilan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bangilan
Grabagan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Grabagan
Jatirogo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jatirogo
Jenu0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jenu
Kenduruan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kenduruan
Kerek0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kerek
Merakurak0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Merakurak
Montong0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Montong
Palang0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Palang
Parengan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Parengan
Plumbang0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Plumbang
Rengel0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Rengel
Semanding0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Semanding
Senori0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Senori
Singgahan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Singgahan
Soko0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Soko
Tambakboyo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tambakboyo
Tuban15,000 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tuban
Widang0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Widang