DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke SARMI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke SARMI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke SARMI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bonggo234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bonggo
Pantai Barat234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Pantai Barat
Pantai Timur234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Pantai Timur
Sarmi187,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sarmi
Tor Atas234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tor Atas

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke SARMI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke SARMI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bonggo199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bonggo
Pantai Barat199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Pantai Barat
Pantai Timur199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Pantai Timur
Sarmi159,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sarmi
Tor Atas199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tor Atas

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke SARMI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke SARMI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bonggo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bonggo
Pantai Barat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Pantai Barat
Pantai Timur0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Pantai Timur
Sarmi0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sarmi
Tor Atas0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tor Atas