DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke SAMBAS LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke SAMBAS Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke SAMBAS ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Galing52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Galing
Jawai52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jawai
Jawai Selatan52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jawai Selatan
Paloh52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Paloh
Pemangkat52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Pemangkat
Sajad52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sajad
Sajingan52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sajingan
Sambas41,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sambas
Sebawi52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sebawi
Sejangkung52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sejangkung
Selakau52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Selakau
Semparuk52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Semparuk
Subah - Sambas52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Subah - Sambas
Tanggaran52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tanggaran
Tebas52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tebas
Tekarang52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tekarang
Teluk Keramat52,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Teluk Keramat

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke SAMBAS Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke SAMBAS ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Galing44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Galing
Jawai44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jawai
Jawai Selatan44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jawai Selatan
Paloh44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Paloh
Pemangkat44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Pemangkat
Sajad44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sajad
Sajingan44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sajingan
Sambas35,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sambas
Sebawi44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sebawi
Sejangkung44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sejangkung
Selakau44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Selakau
Semparuk44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Semparuk
Subah - Sambas44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Subah - Sambas
Tanggaran44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tanggaran
Tebas44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tebas
Tekarang44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tekarang
Teluk Keramat44,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Teluk Keramat

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke SAMBAS Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke SAMBAS ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Galing0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Galing
Jawai0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jawai
Jawai Selatan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jawai Selatan
Paloh0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Paloh
Pemangkat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Pemangkat
Sajad0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sajad
Sajingan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sajingan
Sambas0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sambas
Sebawi0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sebawi
Sejangkung0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sejangkung
Selakau0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Selakau
Semparuk0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Semparuk
Subah - Sambas0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Subah - Sambas
Tanggaran0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tanggaran
Tebas0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tebas
Tekarang0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tekarang
Teluk Keramat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Teluk Keramat