DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke PARIGI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke PARIGI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke PARIGI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Ampibabo69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Ampibabo
Bolano Lambunu69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bolano Lambunu
Kasimbar69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kasimbar
Moutong69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Moutong
Parigi - Parigi Moutong55,000 /kg4 - 5Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Parigi - Parigi Moutong
Sausu69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sausu
Tinombo69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tinombo
Tinombo Selatan69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tinombo Selatan
Tomini69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tomini
Torue69,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Torue

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke PARIGI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke PARIGI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Ampibabo59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Ampibabo
Bolano Lambunu59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bolano Lambunu
Kasimbar59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kasimbar
Moutong59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Moutong
Parigi - Parigi Moutong47,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Parigi - Parigi Moutong
Sausu59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sausu
Tinombo59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tinombo
Tinombo Selatan59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tinombo Selatan
Tomini59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tomini
Torue59,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Torue

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke PARIGI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke PARIGI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Ampibabo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Ampibabo
Bolano Lambunu0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bolano Lambunu
Kasimbar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kasimbar
Moutong0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Moutong
Parigi - Parigi Moutong0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Parigi - Parigi Moutong
Sausu0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sausu
Tinombo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tinombo
Tinombo Selatan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tinombo Selatan
Tomini0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tomini
Torue0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Torue