DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke KAUR LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke KAUR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke KAUR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kaur52,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kaur
Kaur Selatan52,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kaur Selatan
Kaur Tengah52,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kaur Tengah
Kaur Utara52,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kaur Utara
Kinal65,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kinal
Maje65,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Maje
Nasal65,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Nasal
Tanjung Kemuning65,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tanjung Kemuning

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke KAUR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke KAUR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kaur45,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kaur
Kaur Selatan45,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kaur Selatan
Kaur Tengah45,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kaur Tengah
Kaur Utara45,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kaur Utara
Kinal57,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kinal
Maje57,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Maje
Nasal57,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Nasal
Tanjung Kemuning57,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tanjung Kemuning

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke KAUR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke KAUR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kaur0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kaur
Kaur Selatan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kaur Selatan
Kaur Tengah0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kaur Tengah
Kaur Utara0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kaur Utara
Kinal0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kinal
Maje0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Maje
Nasal0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Nasal
Tanjung Kemuning0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tanjung Kemuning