DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke KARIMUN LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke KARIMUN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke KARIMUN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Buru141,000 /kg+ 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Buru
Karimun94,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Karimun
Kundur75,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kundur
Kundur Barat94,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kundur Barat
Kundur Utara94,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kundur Utara
Meral94,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Meral
Moro141,000 /kg+ 10Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Moro
Tanjung Balai Karimun75,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tanjung Balai Karimun
Tanjung Batu - Karimun94,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tanjung Batu - Karimun
Tebing94,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tebing

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke KARIMUN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke KARIMUN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Buru0 /kg-Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Buru
Karimun80,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Karimun
Kundur64,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kundur
Kundur Barat80,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kundur Barat
Kundur Utara80,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kundur Utara
Meral80,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Meral
Moro0 /kg-Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Moro
Tanjung Balai Karimun64,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tanjung Balai Karimun
Tanjung Batu - Karimun80,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tanjung Batu - Karimun
Tebing80,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tebing

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke KARIMUN Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke KARIMUN ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Buru0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Buru
Karimun0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Karimun
Kundur0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kundur
Kundur Barat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kundur Barat
Kundur Utara0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kundur Utara
Meral0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Meral
Moro0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Moro
Tanjung Balai Karimun0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tanjung Balai Karimun
Tanjung Batu - Karimun0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tanjung Batu - Karimun
Tebing0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tebing