DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke JAYAPURA LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke JAYAPURA Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke JAYAPURA ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Abepura91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Abepura
Demta91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Demta
Depapre91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Depapre
Jayapura91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jayapura
Jayapura Selatan91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jayapura Selatan
Jayapura Utara91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Jayapura Utara
Kareuh91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kareuh
Kemtuk234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kemtuk
Kemtuk Gresie91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kemtuk Gresie
Muara Tam91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Muara Tam
Nimbokrang234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Nimbokrang
Nimboran91,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Nimboran
Sentani187,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sentani
Sentani Barat234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sentani Barat
Sentani Timur234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sentani Timur
Unurum Guay234,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Unurum Guay

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke JAYAPURA Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke JAYAPURA ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Abepura78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Abepura
Demta78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Demta
Depapre78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Depapre
Jayapura78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jayapura
Jayapura Selatan78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jayapura Selatan
Jayapura Utara78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Jayapura Utara
Kareuh78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kareuh
Kemtuk199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kemtuk
Kemtuk Gresie78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kemtuk Gresie
Muara Tam78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Muara Tam
Nimbokrang199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Nimbokrang
Nimboran78,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Nimboran
Sentani159,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sentani
Sentani Barat199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sentani Barat
Sentani Timur199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sentani Timur
Unurum Guay199,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Unurum Guay

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke JAYAPURA Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke JAYAPURA ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Abepura0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Abepura
Demta0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Demta
Depapre0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Depapre
Jayapura0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jayapura
Jayapura Selatan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jayapura Selatan
Jayapura Utara0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Jayapura Utara
Kareuh0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kareuh
Kemtuk0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kemtuk
Kemtuk Gresie0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kemtuk Gresie
Muara Tam0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Muara Tam
Nimbokrang0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Nimbokrang
Nimboran0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Nimboran
Sentani0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sentani
Sentani Barat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sentani Barat
Sentani Timur0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sentani Timur
Unurum Guay0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Unurum Guay