DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke DOGIYAI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke DOGIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke DOGIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kamu234,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kamu
Kamu Selatan293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kamu Selatan
Kamu Timur293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kamu Timur
Kamu Utara293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kamu Utara
Sukikai293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sukikai
Sukikai Selatan293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sukikai Selatan

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke DOGIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke DOGIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kamu199,000 /kg7 - 9 Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kamu
Kamu Selatan249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kamu Selatan
Kamu Timur249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kamu Timur
Kamu Utara249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kamu Utara
Sukikai249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sukikai
Sukikai Selatan249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sukikai Selatan

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke DOGIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke DOGIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Kamu0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kamu
Kamu Selatan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kamu Selatan
Kamu Timur0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kamu Timur
Kamu Utara0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kamu Utara
Sukikai0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sukikai
Sukikai Selatan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sukikai Selatan