DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke DEIYAI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke DEIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke DEIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bowobado293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bowobado
Kapiraya293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kapiraya
Tigi293,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tigi
Tigi Barat293,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tigi Barat
Tigi Timur110,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tigi Timur

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke DEIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke DEIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bowobado249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bowobado
Kapiraya249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kapiraya
Tigi249,000 /kg7 - 9 Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tigi
Tigi Barat249,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tigi Barat
Tigi Timur94,000 /kg9 - 10Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tigi Timur

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke DEIYAI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke DEIYAI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bowobado0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bowobado
Kapiraya0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kapiraya
Tigi0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tigi
Tigi Barat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tigi Barat
Tigi Timur0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tigi Timur