DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke CIMAHI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke CIMAHI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke CIMAHI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Cimahi19,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Cimahi
Cimahi Selatan19,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Cimahi Selatan
Cimahi Tengah19,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Cimahi Tengah
Cimahi Utara19,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Cimahi Utara

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke CIMAHI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke CIMAHI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Cimahi16,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Cimahi
Cimahi Selatan16,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Cimahi Selatan
Cimahi Tengah16,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Cimahi Tengah
Cimahi Utara16,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Cimahi Utara

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke CIMAHI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke CIMAHI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Cimahi30,000 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Cimahi
Cimahi Selatan30,000 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Cimahi Selatan
Cimahi Tengah30,000 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Cimahi Tengah
Cimahi Utara30,000 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Cimahi Utara