DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke BLITAR LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke BLITAR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke BLITAR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bakung17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bakung
Binangun - Blitar17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Binangun - Blitar
Blitar13,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Blitar
Doko17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Doko
Gandusari - Blitar17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Gandusari - Blitar
Garum17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Garum
Kademangan - Blitar17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kademangan - Blitar
Kanigoro17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kanigoro
Kepanjenkidul13,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kepanjenkidul
Kesamben - Blitar17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Kesamben - Blitar
Nglegok17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Nglegok
Panggungrejo17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Panggungrejo
Ponggok17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Ponggok
Sanankulon17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sanankulon
Sananwetan13,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sananwetan
Selopuro17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Selopuro
Selorejo17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Selorejo
Srengat17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Srengat
Sukorejo - Blitar13,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sukorejo - Blitar
Sutojayan17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Sutojayan
Talun - Blitar17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Talun - Blitar
Udanawu17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Udanawu
Wates - Blitar17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Wates - Blitar
Wlingi17,000 /kg3 - 4Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Wlingi
Wonodadi17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Wonodadi
Wonotirto17,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Wonotirto

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke BLITAR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke BLITAR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bakung15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bakung
Binangun - Blitar15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Binangun - Blitar
Blitar12,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Blitar
Doko15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Doko
Gandusari - Blitar15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Gandusari - Blitar
Garum15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Garum
Kademangan - Blitar15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kademangan - Blitar
Kanigoro15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kanigoro
Kepanjenkidul12,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kepanjenkidul
Kesamben - Blitar15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Kesamben - Blitar
Nglegok15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Nglegok
Panggungrejo15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Panggungrejo
Ponggok15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Ponggok
Sanankulon15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sanankulon
Sananwetan12,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sananwetan
Selopuro15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Selopuro
Selorejo15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Selorejo
Srengat15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Srengat
Sukorejo - Blitar12,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sukorejo - Blitar
Sutojayan15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Sutojayan
Talun - Blitar15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Talun - Blitar
Udanawu15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Udanawu
Wates - Blitar15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Wates - Blitar
Wlingi15,000 /kg4 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Wlingi
Wonodadi15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Wonodadi
Wonotirto15,000 /kg6 - 8Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Wonotirto

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke BLITAR Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke BLITAR ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bakung0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bakung
Binangun - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Binangun - Blitar
Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Blitar
Doko0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Doko
Gandusari - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Gandusari - Blitar
Garum0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Garum
Kademangan - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kademangan - Blitar
Kanigoro0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kanigoro
Kepanjenkidul0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kepanjenkidul
Kesamben - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Kesamben - Blitar
Nglegok0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Nglegok
Panggungrejo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Panggungrejo
Ponggok0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Ponggok
Sanankulon0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sanankulon
Sananwetan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sananwetan
Selopuro0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Selopuro
Selorejo0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Selorejo
Srengat0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Srengat
Sukorejo - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sukorejo - Blitar
Sutojayan0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Sutojayan
Talun - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Talun - Blitar
Udanawu0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Udanawu
Wates - Blitar0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Wates - Blitar
Wlingi0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Wlingi
Wonodadi0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Wonodadi
Wonotirto0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Wonotirto