DAFTAR TARIF JNE LENGKAP SURABAYA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE SURABAYA ke BANTAENG LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke BANTAENG Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota SURABAYA ke BANTAENG ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bantaeng49,000 /kg3 - 5Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bantaeng
Bissapu62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Bissapu
Eremerasa62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Eremerasa
Pajukukang62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Pajukukang
Tompobulu - Bantaeng62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Tompobulu - Bantaeng
Uluere62,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE REGULAR dari SURABAYA ke Uluere

Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke BANTAENG Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota SURABAYA ke BANTAENG ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bantaeng42,000 /kg5 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bantaeng
Bissapu53,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Bissapu
Eremerasa53,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Eremerasa
Pajukukang53,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Pajukukang
Tompobulu - Bantaeng53,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Tompobulu - Bantaeng
Uluere53,000 /kg7 - 9Ongkos Kirim JNE OKE dari SURABAYA ke Uluere

Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke BANTAENG Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota SURABAYA ke BANTAENG ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Bantaeng0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bantaeng
Bissapu0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Bissapu
Eremerasa0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Eremerasa
Pajukukang0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Pajukukang
Tompobulu - Bantaeng0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Tompobulu - Bantaeng
Uluere0 /kg1Ongkos Kirim JNE YES dari SURABAYA ke Uluere